Strona główna

reorder

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.drukbox.pl

Sprzedającym jest firma:

Drukbox Krzysztof Spaleniak

Wiejska 60

42-690 Nowa Wieś Tworoska

NIP: 643-158-98-68

REGON: 243222910

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.drukbox.pl (zwanego dalej „sklep”), usług i produktów poligraficznych wytwarzanych na zamówienie (zwanych dalej: „produktami”), a także prawa i obowiązki sprzedającego oraz kupującego w zakresie zawieranych umów.

Sklep internetowy www.drukbox.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Spaleniak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: DRUKBOX KRZYSZTOF SPALENIAK ul. Wiejska 60 42-690 Nowa Wieś Tworoska, (zwanego dalej: „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”).

Szczegółowe dane Sprzedawcy: DRUKBOX KRZYSZTOF SPALENIAK ul. Wiejska 60 42-690 Nowa Wieś Tworoska, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48327939832 email: biuro@drukbox.pl

Sprzedawca, sprzedaje swoje produkty i usługi zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Wszystkie podmioty rejestrujące się w sklepie oraz dokonujące w nim zakupów, zwane są dalej „kupującymi”.

 

§ 2  Przedmiot sprzedaży i zasady oferowania usług

 

Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług na podstawie tego regulaminu. Produktem sprzedaży i usług są produkty poligraficzne wytworzone na zamówienie kupującego.

Specyfikacja produktów i ich właściwości opisane są na stronach internetowych sklepu.

 

§ 3 Warunki korzystania z sklepu, odpowiedzialność sprzedawcy, sposób składania zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług.

 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych  sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kupujący składając zamówienie w sklepie składa ofertę na zakup określonego produktu.

Zakupu produktu za pośrednictwem sklepu, kupujący może dokonać wchodząc na stronę www.drukbox.pl. Po przejrzeniu ofert dostępnych na stronie, wybrany produkt należy dodać do koszyka zakupów. Następnie po wypełnieniu formularza dostępnego na karcie koszyka i akceptacji regulaminu kupujący może złożyć zamówienie. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować lub nie zaakceptować jego treści.

Aby złożyć zamówienie w sklepie należy utworzyć konto w systemie sklepu. Konto można założyć wypełniając formularz na stronie sklepu.

Dane podawane przez kupującego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Aby poprawnie zrealizować zamówienie kupujący powinien podać dane pozwalające na jego weryfikację oraz prawidłowe dostarczenie produktu.

Konto założone przez kupującego może zostać zlikwidowane przez sprzedawcę w przypadku nie przestrzegania regulaminu przez kupującego lub na prośbę kupującego. Prośba o usunięcie konta powinna zostać wysłana na adres biuro@drukbox.pl

Kupujący może składać zamówienia 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę , również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w niedzielę i wszystkie święta.

Składając zamówienie kupujący powinien dodać wymagany produkt/usługę do koszyka w sklepie.

      a) Wymagane do wykonania usługi pliki graficzne, kupujący może wysłać mailowo na adres biuro@drukbox.pl.

      b) Wymaganą do wykonania usługi specyfikację należy opisać formularzu specyfikacji lub wysłać mailowo na adres biuro@drukbox.pl

Podczas składania zamówienia kupujący wybiera metodę dostawy z dostępnych opcji w koszyku zamówienia. Opcje dostawy są przyporządkowane danemu produktowi i mogą ulegać zmianie.

Podczas składania zamówienia kupujący powinien wybrać jedną z dostępnych metod płatności za zamówienie dostępnych w koszyku zamówienia.  Dostępne metody płatności to przelew na konto sprzedającego, płatność przez bramkę płatności online Przelewy24 

Akceptacja naszej Oferty oznacza, że wyrażasz tym samym żądanie wystawienia faktury VAT jako dokumentu potwierdzającego zakup towarów zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Pliki graficzne dostarczane przez kupującego do zamówienia

      a) Pliki graficzne dostarczane przez kupującego powinny być przygotowane zgodnie z wymaganą specyfikacją podaną na stronie produktu.

 

     b) Sprzedający nie sprawdza treści merytorycznych w otrzymanych plikach oraz nie odpowiada za umieszczane w nich treści. Jeżeli materiały dostarczone przez kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, sprzedający może odmówić wykonania zamówienia.

     c) Sprzedawca nie odpowiada za błędnie przygotowane pliki dostarczone przez kupującego, które są niezgodne z wymaganą specyfikacją.

Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych zostanie wyświetlone kupującemu podsumowanie zamówienia.

Na adres mailowy kupujący otrzyma potwierdzenie złożonego zamówienia. Mailowo kupujący będzie informowany o statusie zamówienia oraz etapach jego realizacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji. O tej sytuacji kupujący zostanie poinformowany w ciągu 48 godzin od daty złożonego zamówienia.

Kupujący musi być osobą pełnoletnią aby złożyć zamówienie w sklepie.

Czas realizacji zamówienia jest określony na karcie produktu. Czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony w przypadku problemów technicznych po stronie sprzedającego. O tym zdarzeniu kupujący zostanie poinformowany mailowo.

W przypadku zamówienia przez kupującego produktu, który musi zostać wyprodukowany, na indywidualne życzenie Kupującego, wszelkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać uzgodnione pomiędzy kupującym a sprzedającym przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez sprzedającego. Uzgodnień należy dokonać pisemnie lub w formie korespondencji mailowej.

Produkt jest wysyłany przez sprzedającego na adres na terenie Polski wskazany przez kupującego na koszt kupującego.

Produkt wysyłany jest przez sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zaleca się aby kupujący sprawdził zawartość przesyłki w momencie dostarczenia jej przez firmę kurierską. Należy sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń w trakcie dostawy. W przypadku wykrycia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody z zaznaczeniem rodzaju uszkodzeń.

Odbiór przesyłki od kuriera powinien być potwierdzony czytelnym podpisem odbierającego.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z produktem przez kupującego, przesyłka jest zwracana do sprzedającego na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu za produkt pomimo iż bezpodstawnie odmówił jego odbioru. Treść niniejszego punktu nie ogranicza i nie wyłącza uprawnień kupującego o których mowa w paragrafie 5 niniejszego regulaminu. 

W każdym przypadku, gdy sprzedający nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

Sprzedający informuje iż kupujący powinien brać pod uwagę fakt iż:

     a)różnica w wymiarach produktów oferowanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu urządzeń poligraficznych wykorzystywanej podczas produkcji może wynieść do 2 mm,

 

     b)przesunięcia otworów w wykonywanych produktach może wahać się w granicach 2mm

 

     c)foliowanie produktów może powodować ich delikatne wyginanie się , tzw. „łódkowanie”

 

     d)foliowanie materiałów o wysokiej gramaturze, wysokim nasyceniu farby (powyżej 200%) przy jednoczesnym ich bigowaniu, może powodować odchodzenie folii w miejscu bigowania

 

    e) kolorystyka produktów może różnić się od kolorystyki przygotowywanych projektów przez kupującego ze względu na różne ustawienia monitora kupującego oraz ze względu na szerszy zakres kolorystyczny monitora niż drukarki (tzw. Gamut urządzenia)

 

     f) ewentualne reklamacje zgłaszane z powyższych punktów przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

 

§ 4 Formy płatności i wynagrodzenie dla sprzedawcy

 

Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.

Koszt dostawy zamówienia podany jest w koszyku zamówienia i jest zależny do rodzaju produktu i jego wagi.

Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Akceptacja naszej Oferty oznacza, że wyrażasz tym samym żądanie wystawienia faktury VAT jako dokumentu potwierdzającego zakup towarów zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz udzielania kupującemu dodatkowych rabatów. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia nowej oferty będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Forma płatności obowiązująca w sklepie to : przelew, przelew online za pośrednictwem Przelewy24 oraz płatność za pobraniem przy odbiorze od kuriera.

W przypadku gdy kupujący wybrał formę zapłaty przelewem lub przelewem online, płatność musi zostać zakończona w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Nieopłacone zamówienia po tym terminie zostaną usunięte.

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), kupującemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.

Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu na adres e-mail : biuro@drukbox.pl oświadczenie woli. Podczas składania oświadczenia można skorzystać z wzoru podanego poniżej.

 

 

................................................                                                                                    ......................, dn.

 

................................................

 

................................................

 

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

 

..........................................

 

.........................................

 

..........................................

 

..........................................

 

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………

 

 

 

..............................

 

podpis kupującego

 

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot kosztów które poniósł konsument wraz z kosztem dostarczenia produktu nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sprzedającego oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy w przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do kupującego.

Zwrot kosztów które poniósł konsument wraz z kosztem dostarczenia produktu nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sprzedającego oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu produktu,  w przypadku gdy zamówienie zostało wysłane przez otrzymaniem oświadczenia od kupującego.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedający nie przyjmie produktu gdy będzie on wysłany przez kupującego na koszt sprzedającego.

Jeżeli sprzedający dostarczył produkt kupującemu do miejsca, w którym kupujący zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedający  jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Sprzedający odpowiada wobec kupującego, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ).

Reklamację należy złożyć pocztą elektroniczną na adres biuro@drukbox.pl

Reklamowany produkt należy odesłać do sprzedającego wraz z dołączonym opisem reklamacji. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji kosztami powstałymi po stronie sprzedającego oraz jego ponownej wysyłki może zostać obciążony kupujący.

Czas na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

Umieszczone w sklepie zdjęcia produktów mogą różnić się kolorystycznie od kolorów produktu docelowego ze względu na różne ustawienia sprzętu komputerowego kupującego. Reklamacje z tego tytułu mogą nie zostać uznane.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

 

Sprzedający zobowiązuje się do gwarancji poufności przetwarzanych danych oraz uniemożliwienie dostępu do nich osób trzecich, zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Sprzedawca nie będzie udostępniać danych osobowych kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)

Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane osobowe można zmienić logując się na swoje konto w sklepie lub  zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@drukbox.pl

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca

§ 7 Postanowienia końcowe

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu odbywa się poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie www.drukbox.pl

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2019r.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć